Regelgeving in de bouw

Recent kregen wij het verzoek van een groot advocatenkantoor om het kantoorpand te voorzien van de Soundshields. Het probleem: naast het kantoorpand werd een nieuwe parkeergarage gebouwd met als gevolg dat de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaakten voor de medewerkers van het advocatenkantoor.
Met de Soundshield biedt Tendu Noise & Fire Control een ideale (tijdelijke) oplossing. Lees verder hierover in ons blog: ‘geluidsoverlast bouw’.

Geluidoverlast bouw

Geluidsoverlast is een van de meest voorkomende vorm van overlast op de werkvloer. Deze vorm van overlast kan leiden tot veel irritatie en vermindering van productiviteit bij personeelsleden. Het verhelpen of verminderen van de overlast zorgt ervoor dat de personeelsleden zonder irritatie hun werk kunnen voortzetten.

Naast de irritatie bij de werknemers zit er ook een wet- en regelgeving aan de bouw- en sloopwerkzaamheden vast. Deze regel voor de ‘dagperiode’ luidt: Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd.

De regelgeving gaat uit van een project op basis van 50 dagen. Wanneer de tijdsduur korter is gelden er ook andere normen, zie daarvoor onderstaand tabel.

Ook voor de avondperiode (19:00 t/m 23:00) gelden andere regels. Ook al wordt een vergunning voor bouwwerkzaamheden in de avondperiode niet gauw afgegeven, kan dit toch in sommige gevallen gebeuren. Zie onderstaand tabel voor de normen die gelden in de avondperiode.
Geluidsoverlast bouw

Ontheffingsmogelijkheid bij geluidsoverlast

Wanneer het aantal decibel wordt overschreden kunnen er sancties worden opgelegd. Om dit te voorkomen kan ook een ontheffingsmogelijkheid aangevraagd worden. Een verzoek voor een ontheffingsmogelijkheid wordt in principe altijd geweigerd tenzij:
• Er geen stillere technieken voor handen zijn en een alternatieve bouwplaat inrichting of aanvullende maatregelen de kosten onevenredig verhogen.
• De werkzaamheden noodzakelijk zijn ter bestrijding van acuut gevaar voor mens en dier.
• De werkzaamheden noodzakelijk zijn om negatieve effecten op het milieu te beperken of te voorkomen.
• Er gewerkt moet worden omdat de werkzaamheden geen interval veroorloven, bijvoorbeeld het vlinderen van een betonvloer.
• Maatregelen zorgen voor een toename van de hinderperiode.
• Maatregelen onevenredig meer kosten met zich meebrengen en niet in verhouding staan tot de hinderperiode.
• Werkzaamheden die beter op een ander tijdstip plaats kunnen vinden in verband met de (verkeers-)veiligheid, niet zijnde zon- en feestdagen.
• Werkzaamheden die beter op een ander tijdstip plaats kunnen vinden omdat er dan geen of minder hinder ervaren wordt, niet zijnde zon- en feestdagen.

Voor meer ontheffingsmogelijkheden of regelgevingen omtrent geluidsoverlast bouw kunt u kijken op de website van de Overheid.

Oplossing voor geluidsoverlast bouw

De Soundshield is een geluidsscherm waarmee geluidsoverlast gemakkelijk kan worden beperkt en/of verholpen. Dit komt doordat de Soundshields een dubbele werking bieden. De geluidstrillingen worden geabsorbeerd, waardoor het aantal decibel worden gereduceerd. Daarnaast zorgt de massalaag in de Soundshield ervoor dat de trillingen worden geblokt, hierdoor reduceert het aantal decibel aan de andere kant van de Soundshield direct! . De Soundshields van Tendu Noise & Fire Control kunnen eenvoudig worden bevestigd aan bestaande hekwerken.

Tijdelijke oplossingen

Ook voor tijdelijke oplossingen biedt Tendu Noise & Fire Control een passende oplossing. Door de mogelijkheid om de Soundshields te huren in plaats van aan te schaffen kunnen tijdelijke problemen van geluidsoverlast eenvoudig worden verholpen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom het huren van de Soundshields? Lees dan verder op onze verhuurpagina.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *